Yıl:2022   Cilt: 3   Sayı: 1   Alan: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 30

DAMAK PLEOMORFİK ADENOMU: VAKA SERİSİ

Mohammad ALNASRALLAH ,Yusuf Rodi MIZRAK,Abdalrahim HUSSEIN,Basem ALSHUJAA,Serap Keskin TUNÇ

Pleomorfik adenom, baş boyun bölgesinde rastlanan en ilginç benign tümörlerden biridir. Çoğunlukla major tükürük bezlerinden kaynaklanır. Parotis bezindeki tüm neoplazmaların %70’inden sorumludur. Nadir olarak minortükrük bezlerinde de gözlemlenmektedir. Görülme sıklığı kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Kadınlarda üçüncü ve altıncı dekatlar arasında görülme insidansı fazladır. Tümör genellikle yavaş büyüyen, aseptomatik bir şişlik olarak görülmektedir. Tedavisi cerrahi olarak enükleasyondur. Uygun tedavi prosedürü, yeterli cerrahi eksizyon sağlandığında ve enükleasyon düzgün yapıldığında düşük relaps ve düşük maling tümör transformasyon oranına sahiptir. Uygun tedavi yöntemiyle alınan pleomorfik adenoma, genellikle iyi bir prognoza sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Minör tükürük bezi tümörü, oral lezyon, pleomorfik adenom


PLEOMORPHIC ADENOMA OF THE PALATE: A CASE SERIES

Pleomorphic adenoma is among the most fascinating benign tumors that may be seen in the head and neck area. The majority of it comes from the primary salivary glands. It is responsible for 70% of all neoplasms of the parotid gland. It is quite seldom detected in the minor salivary glands. It is more prevalent in females than in males. Females in their third to sixth decades had an increased risk of cancer. The tumor is typically observed as a slow-growing and asymptomatic enlargement. The process of surgical enucleation is applied in its therapy. When sufficient surgical excision and enucleation are done successfully, the incidence of recurrence and malignant tumor change is minimal. Pleomorphic adenoma that has been resected with adequate therapy has a typically favorable prognosis.

Keywords: Minor salivary gland tumor, pleomorphic adenoma, oral lesion


104