Yıl:2021   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Ortodonti

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 11

Murat TUNCA ,Yasemin TUNCA,Seda KOTAN,Selma BİLEN

KONVANSİYONEL YÖNTEM İLE MODEL ÜZERİNDE ELDE EDİLEN LİNEER ÖLÇÜMLERİN VE BOLTON ANALİZİNİN ORTHOCAD YAZILIMIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZET: Bu çalışmanın amacı iTero Element 2 ağız içi tarayıcısıyla üç boyutlu ortama aktarılan alçı modellerin OrthoCAD yazılımı ile elde edilen ark boyu sapması, ark boyu, Bolton analizi, overjet ve overbite değerlerinin konvansiyonel yöntemler ile karşılaştırmaktır. Araştırmaya ortodontik tedavi amacıyla başvurmuş 18-25 yaş arası Angle Sınıf I, Angle Sınıf II ve Angle Sınıf III olmak üzere toplam 30 bireyden elde edilen alçı model dahil edilmiştir. Modeller iTero Element 2 ağız içi tarayıcıları ile dijital ortama aktarılmıştır. Modeller üzerinde ark boyu sapması, ark boyu, Bolton analizi, overjet ve overbite değerlendirilmesi amacıyla ölçümler gerçekleştirilmiştir. Ölçümler 30 gün ara ile tekrarlanmıştır. Üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değer olarak ifade edilmiştir. Bu özellikler bakımından birinci ve ikinci ölçüm farklarını karşılaştırmada eşleştirilmiş t testi kullanılmıştır. Gruplar arasında ark boyu sapması, overjet ve overbite değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Ark boyu ölçümlerinden alt ark boyu ölçümleri için iki yöntem arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bolton analizinde ön oranda istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilirken tüm oranda istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir. Üç boyutlu tarayıcı iTero 2 Element ile elde edilen modeller üzerinde OrthoCAD yazılım değerleri konvansiyonel yöntemler ile kıyaslandığında güvenilir olduğu ve bir alternatif olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital tarama, alçı model, güvenilirlik


COMPARISON OF LINEAR MEASUREMENTS AND BOLTON ANALYSIS ON THE MODEL OBTAINED FROM CONVENTIONAL METHOD WITH ORTHOCAD SOFTWARE

The aim of this study is to compare the arc length deviation, arc length, Bolton analysis, overjet and overbite values obtained from OrthoCAD software of plaster models, transferred to the three-dimensional environment with the iTero Element 2 intraoral scanner, with conventional methods. The study included plaster model obtained from a total of 30 individuals aged 18-25 years old, Angle Class I, Angle Class II and Angle Class III who obtained for orthodontic treatment. Models were digitized with iTero Element 2 intraoral scanners. To determine the arc length deviation, arc length, Bolton analysis, overjet and overbite, measurements were carried out on the models. The measurements were repeated 30 days apart from each other. For the characteristics considered, descriptive statistics are expressed as mean, standard deviation, minimum and maximum value. In terms of these characteristics, the paired sample t-test was used to compare the first and second measurement differences. In terms of arc length deviation, overjet, and overbite values, there was no statistically significant difference between the groups. A statistically significant difference was found between the two methods for lower arch length measurements. A statistically significant difference in the anterior ratio was found in the Bolton analysis, while no statistically significant difference in the overall ratio was observed. When compared to traditional approaches, the values obtained on the models obtained with the iTero 2 Element 3D scanner and the OrthoCAD software are thought to be accurate and alternative.

Keywords: Digital scanning, plaster model, accurate