Yıl:2022   Cilt: 3   Sayı: 2   Alan: Ortodonti

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 29

Ahmet Can YILMAZ ORCID Icon,Yasemin TUNCA,Seda KOTAN,Nihal FAHRZADEH

SINIF I MALOKLÜZYONA SAHİP BİREYİN ŞEFFAF PLAK İLE ORTODONTİK TEDAVİSİ: VAKA RAPORU

Şeffaf plak tedavisi, konvansiyonel ortodontik tedavilere alternatif bir tedavi seçeneği olarak günümüzde karşımıza çıkmaktadır. Şeffaf plak üreten firmaların yaygınlaşması, materyal ve planlama teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte klinik uygulamalarda hızla artmaktadır. Son yıllarda şeffaf plak tedavisinin genel çalışma prensiplerinin değerlendirilmesi, tedavi sınırlarını anlaşılabilmesi ve konvansiyonel ortodontik tedavilere göre avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesi ile ilgili literatürde araştırma sayısı artmaktadır. Bu vaka raporunda amaç, dişsel sınıf I maloklüzyonu olan hastamızın şeffaf plak ile tedavisinin sonuçlarını sunmaktır. Klinik muayenede 2 mm overjet ve 4 mm overbite saptanan, maksiller dental orta hattın 3 mm sola deviasyon gösterdiği Angle sınıf I olan hastamızın ClinCheck tedavi planı için reçete oluşturularak Invisalign Technology firmasına gönderilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diş hareketi, ortodontik tedavi, şeffaf plak


ORTHODONTIC TREATMENT OF AN INDIVIDUAL WITH CLASS I MALOCCLUSION WITH CLEAR ALIGNER: A CASE REPORT

Clear aligner treatment is an alternative to traditional orthodontic procedures. Clinical applications are developing as a result of the spread of clear aligner manufacturing companies and the rapid improvement of material and planning technologies. In recent years, there has been a dramatic increase in the number of research in the literature evaluating the general working principles of clear aligner therapy, understanding the treatment limits, and evaluating the advantages and disadvantages compared to conventional orthodontic treatments. The aim of this case report is to present the results of the treatment of our patient with dental class I malocclusion with clear aligner. A prescription for the ClinCheck treatment plan of our patient with Angle class I, in whom the maxillary dental midline deviated 3 mm to the left, with 2 mm overjet and 4 mm overbite in clinical examination, was created and sent to Invisalign Technology.

Keywords: Clear aligner, orthodontic treatment, tooth movement


479