Yıl:2022   Cilt: 3   Sayı: 1   Alan: Ortodonti

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 42

FARKLI GEÇİCİ KRON MATERYALLERİNİN BAĞLANMA DAYANIMI DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yasemin TUNCA ,Seda KOTAN,Nihal FAHRZADEH,Murat TUNCA,Beyza ÜNALAN DEĞİRMENCİ,Duygu KORKMAZ YALÇIN

Bu çalışmada farklı geçici kron materyallerinin makaslama bağlanma dayanımı değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmada Structur CAD ve polimetil metakrilat (PMMA) geçici kron materyallerinden üretilen 24 adet numune kullanılmıştır. Structur CAD grubu numuneleri yüzeyleri %35’lik jel fosforik asitle 30 sn pürüzlendirilmiş, polimetil metakrilat grubu ise 30 μm ultrafine elmas frezle aynı doğrultuda olacak şekilde 10 sn pürüzlendirilmiştir. Her iki gruptaki numunelere 0,018 slot metal braketler yapıştırılmıştır. Makaslama bağlanma dayanımı kuvvetleri testi için numuneler universal test cihazında (Shear Bond Tester) değerlendirilmiştir. İstatistiksel analiz için Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Structur CAD materyalinin bağlanma dayanımı ortalaması 7,45 megapaskal ve PMMA materyalinin bağlanma dayanımı ortalaması ise 3,14 megapaskal olarak gözlenmiştir. Structur CAD materyalinde gözlenen bağlanma dayanımı değeri PMMA içerikli materyale göre yüksek bulunmuş ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Structur CAD materyali ile elde edilen ortalama bağlanma dayanımı değeri klinik olarak kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: CAD/CAM, geçici kron materyali, bağlanma dayanımı


COMPARISON OF DIFFERENT TEMPORARY CROWN MATERIALS’ SHEAR BOND STRENGTH VALUES

The goal of this study is to examine the shear bond strength of several temporary crown materials. 24 samples of Structur CAD and polymethyl methacrylate (PMMA) temporary crown materials were utilized in the study. The surfaces of the Structur CAD group samples were etched for 30 seconds with 35 percent gel phosphoric acid, while the polymethyl methacrylate group samples were abraded for 10 seconds with a 30 m ultrafine diamond bur in the same direction. In both groups, 0.018 slot metal brackets were bonded to the samples. The samples were tested in a universal testing device for shear bond strength (Shear Bond Tester). For statistical analysis, the Mann Whitney-U test was used. Structur CAD material had a mean bond strength of 7.45 megapascals, while PMMA material had a mean bond strength of 3.14 megapascals. The shear bond strength of the Structur CAD material was found to be higher than that of the PMMA-containing material, and the difference was statistically significant. Furthermore, the mean shear bond strength achieved with Structur CAD material was found to be within clinically acceptable limits.

Keywords: CAD/CAM, shear bond strength, temporary crown material


159